Varroa vejr - Hjælp

Behandling af bifamilier med yngel
Behandling af bifamilier i yngelperioden sker efter den sidste honningfratagning. Vigtigt er det at anvende midler som også dræber mider bag den forseglede yngel, som f.eks. at der anvendes en tilstrækkelig lang behandlingsperiode, således at også mider der på krybende yngel bekæmpes. Umiddelbar efter honninghøsten kan afhængigt af den valgte bekæmpelsesmetode, kan behandlingen starte. Vær venligt at overhold brugsvejledningen på www.biavl.dk eller produktets brugsvejledning. Vær især opmærksom på koncentration, mængde antal af behandlinger.

Behandling af yngelfrie bifamilier
For de her nævnte virkemidler gælder den væsentlige forudsætning at bifamilierne er yngelfri eller så yngelfri som muligt. De her nævnte virke midler virker ikke bag den forseglede yngel. For dosering og anvendelse se anbefalingerne på www.varroa.dk. Sæt især fokus på koncentration, mængde og antallet af behandlinger.

Juridisk ansvarsfraskrivelse.
De her beskrevne behandlingsanbefalinger er hovedsageligt af orienterede karakter. Tag derfor hensyn til mikroklimatiske vejrforhold i bigården. For evt. opstået skader tager webudbyderen intet ansvar.


Forklaring til tabel

SymbolForklaring

Gode betingelser for behandling
 
Betingelser kun delvis god for behandling
 
Temperaturer for lave. Behandling frarådes
 
Temperaturer for høje. Behandling frarådes

Behandling Forklaring

Fri myresyre 60% nedefra. Korttidsbehandling Fri myresyre. Behandling nedefra på porøst materiale.

Fri myresyre 60% ovenfra. Korttidsbehandlingr Fri myresyre. Behandling fra oven på porøst materiale.

60% myresyre – langtidsbehandling/fordamper Nassenheider fordamper

85% myresyre – langtidsbehandling/fordamper Nassenheider fordamper

ApiGuard/Thymol Thymol-behandling

     drucken